Grāmatas prezentācija

03.03.2015. Paldies Latvijas Treneru tālākizglītības centra iniciatīvai grāmatā iekļaut nodaļu par vispārējās ķermeņa krioprocedūras nozīmi sportista veselības attīstībā "Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata" Latvijas sporta vēsturē ir pirmā vispusīgās sagatavotības specializētā grāmata treneriem.

Tajā pieredzējuši sporta speciālisti un sporta zinātnieki analizē un dalās uzkrātajā pieredzē par fiziskās sagatavotības novērtēšanu un attīstīšanu. Grāmatā apskatīta arī sportistu uztura specifika fiziskās sagatavošanas treniņu laikā un daudzas citas treneriem vajadzīgas un noderīgas lietas. Grāmatas tapšanā piedalījušies 24 autori, tostarp 14 zinātņu doktori un 12 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesori.

Video no LTV Sporta ziņām (03.03.2015.) grāmatas prezentācija.

 .